Kroužky

Kroužky se konají od pondělí do pátku vždy od 14.00 hod., a to od začátku října do konce května. Pravidelně nabízíme a podle zájmu rodičů otevíráme kroužky. Tento školní rok to jsou:

 

Angličtina pro děti

Aby se dítě přirozeně učilo a ''vstřebávalo'' cizí jazyk, nesmí učení vnímat jako povinnost, ale jako zábavnou aktivitu. Proto je výuka angličtiny realizována formou her, tanečků, písniček, říkanek, pantomimy, výtvarných či pohybových aktivit, díky kterým si dítě cizí jazyk oblíbí a zároveň si osvojí i základní slovní zásobu a jednoduché fráze.

Výuka probíhá v malých skupinkách (max. 5 dětí), lektor má tedy možnost se všem dětem věnovat individuálně, což děti velmi oceňují. Lektor se snaží s dětmi mluvit co nejvíce anglicky a češtinu používá jen okrajově. Tím, že lektor využívá k výuce hudební, pohybové a výtvarné aktivity, podporuje u dětí rozvoj všech smyslů. Navíc se dítě při hodinách učí aktivně a beze studu komunikovat i když používaný jazyk není jeho rodný.

Vždy ve čtvrtek s Míšou Skřepskou

Výtvarný kroužek

Pracujeme s různými materiály, kreslíme, malujeme, stříháme, experimentuje s barvami. Není pro nás důležitý výsledek, ale radost a prožitek z tvoření. Podporujeme rozvoj fantazie a kreativitu.

Vždy v pondělí s Ivetou Pikovou

 

Tanečky

Pro holky i pro kluky, vždy v úterý, se Zuzkou z Taneční akademie Praha

 

Cena u všech kroužků je 1800,- /15 lekcí.

 

 

MŠ Domeček Letňany s.r.o.
Tvrdého 47
Praha 9 – Letňany
Ing. Markéta Čurdová

tel.604 708 572 - nezvedám-li telefon, pracuji s dětmi. Později zavolám nazpět.

Do naplnění kapacity přijímáme přihlášky na Letní školku 2022 - od 11.7. až do konce prázdnin!

Poslední volné místo pro pětileté dítko!

Hledáme posilu na pozici učitel/ka MŠ.

info@skolkaletnany.cz

 

facebook.jpg