Úvodní strana » Další » Reference

Reference

Honzík chodil do vaší školky od tří let a odcházel od vás jako předškolák.

Vždy jsme oceňovali hlavně to, jakým způsobem jste k dětem přistupovaly, jak jste je motivovaly, jak jste jim pomáhaly řešit konflikty. 

Samozřejmě také to, kolik znalostí a dovedností si děti ze školky odnesly.  

Nástup do školy byl u Honzíka pohodový, spoustu věcí znal již ze školky a navíc byl schopen postavit se sám za sebe a neměl problém s komunikací s učiteli. Prostě jsme moc rádi, že jsme těch pár důležitých let strávili s vámi.

Jana Řeháková

T. je v druháku na Anglicko-českém gymnázium AMAZON, daří se jí moc dobře, má tam samé jedničky, je ambiciózní, zodpovědná, samostatná. Chodí teď zrovna do tanečních, nastudovává školní muzikál Ze-mě-člo-věk, kde tancuje v company. Účastní se programu DofE Vévody z Edinburghu, je v redakční radě školního časopisu. Nic dalšího kromě školy a tanečních nestíhá, ale vypadá spokojeně, že si jde za svým. Do budoucna má představu, že půjde na výměnný program do zahraničí, tak uvidíme. 

N. je v 8. třídě ve škole Univerzum. .... Má také samé jedničky. Je taky velmi ambiciózní a samostatná. ..... Hraje 4. rokem Beach Volejbal, který ji moc baví. 

Děvčata už jsou obě větší než já, určitě byste je nepoznali.

Nikdy jsem ani jednou nezalitovala, že chodily do Montessori školky. T. je ve škole známá jako diplomat, který je schopen spojit znesvářené strany. Jen má dosud vysoká očekávání na všechny dospělé, že budou spravedliví, nehodnotící a respektující – a pořád se diví, když to tak velmi často není.

N. v nižších ročnících trochu bojovala s ne-montessori přístupem jiných dětí (nadávání, braní si věcí, namísto, aby si vše vyříkali, vzájemně respektovali), připadala si trochu jako mimozemšťan. Ale teď už je vše v pohodě. Zůstala jí schopnost, že když něco potřebuje od učitelů, tak si to jde vyřídit, vyptat se. A celkem často se stane, že objeví nějakou chybu v zadání u učitelů a neváhá řešení zpochybnit a s klidem jim to říct - naštěstí učitelé v Univerzu nemají problém chybu přiznat.

Martina L.

 

Nikdy jsme nelitovali vynaložených finančních prostředků, stálo to za to!

Monika Jančová

 

Myslíme na Vás pořád🌼.  Jsme moc rádi, že J. chodil do Vaší školky. Jste nejlepší kvůli vašemu přístupu k dětem a učení!

Moc děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů!

Janina D.

 

 

Poslední zpráva České školní inspekce, výňatky z Hodnocení výsledků vzdělávání:

Průběh vzdělávání koresponduje s principy Montessori pedagogiky a jeho charakteristickým rysem je klidná a tvůrčí atmosféra ve škole. Uplatňované vzdělávací metody (např. didaktika výuky, respektování svobodné volby dětí) byly přiměřené věku i vývojovým možnostem jednotlivců a probíhaly v podnětných materiálních podmínkách.

Nadstandartní znalosti mají děti v oblasti rozumových, hudebních a manipulačních dovedností. Zejména při ranních činnostech hledají vlastních postupy a řešení. Jsou zodpovědné, respektují se navzájem, chápou smysluplnost, souvislost a celistvost. Projevily osvojení pravidel pro danou činnost, vyvíjely vlastní úsilí, dokončovaly práci a pracovaly v klidném prostředí. Na výborné úrovni mají sebeobslužné a pracovní dovednosti.

 

Příběh můj a příběhy mých synů

Jmenuji se Markéta a jsem jedna ze tří původních zakladatelek montessori školky v Letňanech.

Školku jsme narychlo zakládaly kvůli našim dětem - chodily tenkrát do vůbec první montessori školky v Praze na Černém mostě a ta  v podstatě ze dne na den přestala fungovat. Bylo pro nás naprosto nepředstavitelné, že by naše děti nemohly dále pokračovat v montessori vzdělávání. A podařil se nám zázrak a za čtyři měsíce jsme otevíraly školku vlastní :-).

Můj starší syn byl první absolvent naší školky. Pokračoval poté ve studiu na soukromé ZŠ Univerzum, pak na osmiletém gymnáziu PORG v Libni. Byl také velmi cílevědomý. Kombinace znalostí jazyka a pokročilé matematiky mu otevřela dveře do světa a nyní studuje matematiku na Oxfordské univerzitě.

Mladší syn byl odmalička umělecky zaměřený. Po ZŠ Univerzum odmaturoval na šestiletém gymnáziu Pražačka, zaměřeném na výtvarnou výchovu. Byl jedním ze šesti přijatých studentů na obor restaurování uměleckých výtvarných děl na Fakultě restaurování UPCE v Litomyšli.

Synové jsou skvělí a máme z nich radost. Pevně věřím tomu, že za část jejich úspěchu může i montessori přístup, ať již ve školce, nebo aplikovaný v domácím prostředí. Naučit se koncentrovat, naučit se dokončit rozdělanou práci, vážit si sám sebe a respektovat  ostatní. To je silný montessori základ, na které se dá skvěle stavět.

 

MŠ Domeček Letňany s.r.o.
Tvrdého 47
Praha 9 – Letňany
Ing. Markéta Čurdová

tel.604 708 572 - nezvedám-li telefon, pracuji s dětmi. Později zavolám nazpět.

 

Přijímáme přihlášky na Letní školku!

 

Hledáme posilu na pozici učitel/ka MŠ.

info@skolkaletnany.cz