Úvodní strana » Další » Reference

Reference

Poslední zpráva České školní inspekce, výňatky z Hodnocení výsledků vzdělávání:

Průběh vzdělávání koresponduje s principy Montessori pedagogiky a jeho charakteristickým rysem je klidná a tvůrčí atmosféra ve škole. Uplatňované vzdělávací metody (např. didaktika výuky, respektování svobodné volby dětí) byly přiměřené věku i vývojovým možnostem jednotlivců a probíhaly v podnětných materiálních podmínkách.

Nadstandartní znalosti mají děti v oblasti rozumových, hudebních a manipulačních dovedností. Zejména při ranních činnostech hledají vlastních postupy a řešení. Jsou zodpovědné, respektují se navzájem, chápou smysluplnost, souvislost a celistvost. Projevily osvojení pravidel pro danou činnost, vyvíjely vlastní úsilí, dokončovaly práci a pracovaly v klidném prostředí. Na výborné úrovni mají sebeobslužné a pracovní dovednosti.

 

MŠ Domeček Letňany s.r.o.
Tvrdého 47
Praha 9 – Letňany
Ing. Markéta Čurdová

tel.604 708 572 - nezvedám-li telefon, pracuji s dětmi. Později zavolám nazpět.

Poslední volné místo pro jedno dítko ve školce a další dvě místa v miniškolce!

Hledáme posilu na pozici učitel/ka MŠ.

info@skolkaletnany.cz

 

facebook.jpg