Úvodní strana » Další » Projekty

Projekty

Letos jsme se zapojili do projektu Přečti.

Přečti se snaží o sdílení mezigeneračního času a prostoru v rámci komunity - prověření pohádkoví čtecí senioři z řad dobrovolníků docházejí pravidelně do mateřských škol předčítat dětem pohádky.Čtení probíhá pravidelně jednou týdně cca 20-30 minut a právě díky této pravidelnosti se otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb.

 

Od 1.11.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Multikulturní výchova – Tvrdá 1“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001242, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

vyzva028.jpg

 

 

 

MŠ Domeček Letňany s.r.o.
Tvrdého 47
Praha 9 – Letňany
Ing. Markéta Čurdová
tel: 604 708 572

info@klubmontessori.cz

info@skolkaletnany.cz

 

 

facebook.jpg